Auditas

Auditas – ūkio subjekto patikrinimas, analizė, įvertinimas.
MB „Teisingas verslas“ darbų saugos specialistai atliks Jūsų įmonės išorinį darbų ir priešgaisrinės saugos auditą, kurio metu:

įvertins įmonės turimus dokumentus, įsakymus bei jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;

pateiks išvadas ir rekomendacijas dėl reikalingų ir privalomų darbų atlikimo;

padės įgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje;

padės koordinuoti ar atlikti visus darbus reikalingus darbuotojų saugai ir sveikatai bei gairinei saugai įmonėje įdiegti;

padės pasirengti valstybės kontrolės institucijų (Valstybinės darbo inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) patikrinimams ar juose dalyvauti.