Mokymai

Darbų saugos mokymai – kiekvienas darbdavys, prieš pradėdamas vykdyti veiklą ar teikti paslaugas, privalo pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos žinias (DSS) Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI).
Darbdavys nusprendžia ar DSS tarnybos funkcijas vykdys jis pats, samdys DSS specialistą pagal darbo ar paslaugų teikimo sutartį arba mažose įmonėse šią funkciją atlikti įgalios savo darbuotoją. Priklausomai nuo to pasirenkama mokymo programa.

Jei darbdavys nusprendžia samdyti DSS specialistą pagal darbo ar paslaugų teikimo sutartį, jam pakanka:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programos.

Pagal šią mokymo programą DSS žinių tikrinimui galima pasirengti savarankiškai pagal mokymo temas, nurodytas Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede. DSS žinių tikrinimui ruošiantis savarankiškai, siūloma naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga arba mokytis pas profesinio mokymo teikėją. Šio DSS žinių tikrinimo pakanka, jeigu darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo pats nevykdys DSS tarnybos funkcijų, o šioms funkcijoms atlikti samdys DSS specialistą pagal darbo ar paslaugų atlikimo sutartį arba mažoje įmonėje DSS tarnybos funkcijas paves atlikti darbdavio įgaliotam asmeniui.

Jei darbdavys pats atliks įmonės DSS tarnybos funkcijas jam reikės:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą.

Jei darbdavys įgalios asmenį atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas, tą asmenį privalo siųsti mokytis pagal:
1. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą;
2. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą;
3. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programą.

Pagal visas programas (išskyrus „darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą) mokytis privaloma pas profesinio mokymo teikėją ir tik po mokymų, profesinio mokymo teikėjui, per dvi darbo dienas, pateikus informaciją apie mokinį VDI, jis galės registruotis į egzaminą VDI.

Priešgaisrinės saugos mokymai – priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

(2002 m. gruodžio 5 d. LR gaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 (Žin. 2002-12-24, Nr. 123-5518) 11 str. 5 d.)

Įmonės vadovas ar atsakingas asmuo turi išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą.

MB „Teisingas verslas“ organizuojami priešgaisrinės saugos mokymai ir egzaminas, po kurio yra išduodamas priešgaisrinės saugos pažymėjimas. Mokymai ir egzaminas vyksta nuotoliniu būdu.
Norint registruotis mokymams ir egzaminui reikia užpildyti anketą ir mes su Jumis susisieksime.